[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by The Best Travel
Tour Chiangmai,Travel Chiangmai,Trekking Chiangmai,Sightseeing Chiangmai
home about us tour carrent activities tour miscellancous hotels contact us
 
Chiang Mai Trekking
 
 
Chiang Mai Trekking - Jungle
 
 
Flight of the Gibbon Adventure
 
 
White Water Rafting and Elephant Rides in Chiang Mai
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทัวร์ซาฟารีและหมู่บ้านกระเหรี่ยงคอยาว

ทุกวัน รับท่านที่โรงแรมที่พักเวลา 08.40-09.30 น.

กิจกรรม

- ไปเยี่ยมชมหมู่บ้านชาวเขา กระเหรี่ยงคอยาว กระเหรี่ยงหูใหญ่และชาวเขาเผ่าลีซู

- ดูการแสดงช้าง 1 ชั่วโมง

- นั่งช้างชมธรรมชาติ 1 ชั่วโมง

- ล่องแพไม้ไผ่ 1 ชั่วโมง

- นั่งเกวียนประมาณ 30 นาที

- ไปดูฟาร์มกล้วยไม้และฟาร์มผีเสื้อ

สิ่งที่รวมในโปรแกรม

- รถรับ-ส่ง

- อาหารกลางวัน

- ค่าเข้าชมสถานที่

- มัคคุเทศก์

- ประกันอุบัติเหตุ

ราคา 1,500 บาท/ท่าน