[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by The Best Travel
Tour Chiangmai,Travel Chiangmai,Trekking Chiangmai,Sightseeing Chiangmai
home about us tour carrent activities tour miscellancous hotels contact us
 
Chiang Mai Trekking
 
 
Chiang Mai Trekking - Jungle
 
 
Flight of the Gibbon Adventure
 
 
White Water Rafting and Elephant Rides in Chiang Mai
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 เที่ยวเชียงใหม่-ปาย-แม่ฮ่องสอน 2 คืน/3 วัน

          วันแรก : รถรับที่โรงแรม 08.00 - 08.30 น. นั่งรถไปทางทิศเหนือของเชียงใหม่ จุดแรกท่านจะได้แวะเยี่ยมชม"ศูนย์ฝึกหัดช้างและดูความน่ารักของช้างโชว์" ต่อด้วย ท่านจะได้เลือกกิจกรรมหนึ่งอย่างระหว่าง"การนั่งช้าง/ล่องแพไม้ไผ่ หรือล่องแพยาง" หลังจากกิจกรรมเราจะแวะ"ฟาร์มกล้วยไม้และฟาร์มผีเสื้อ" ดูความสวยงามของดอกไม้นานาพันธ์และเทคโนโลยีในการผสมพันธ์กล้วยไม้  เดินทางต่อไปตลาดแม่มาลัยเพื่อแวะซื้อของใช้ที่จำเป็นก่อนที่จะนั่งรถต่ออีกประมาณ 3-4 ชั่วโมงไปยังอ.ปาย ระหว่างทางท่านจะได้ชื่นชมป่าเขา และหมู่บ้านชาวเข่าเผ่าต่างๆ ถึง อ.ปาย แวะเที่ยว"อุทยานแห่งชาติน้ำพุร้อนโป่งเดือด" ที่นี่ท่านยังสามารถแช่น้ำร้อนเพื่อผ่อนคลายจากการเดินทาง จากนั้นเราจะแวะที่"น้ำตกหมอกฟ้า" พักผ่อนตามอัธยาศัย ก่อนจะเข้าพักที่บังกะโลซึ่งล้อมรอบด้วยป่าเขา พอถึงช่วงเย็นเราจะเดินเล่นที่"ถนนคนเดินปาย"ซึ่งจะมีสินค้าพื้นเมืองและของกินมากมาย

        วันที่สอง : หลังจากรับประทานอาหารเช้าเสร็จแล้ว เราจะออกเดินทางเยี่ยมชม"วัดน้ำฮู"ในตัวเมืองปาย และเดินทางต่อไป"ถ้ำลอด" ที่ซึ่งเคยเป็นที่อยู่อาศัยของคนในสมัยก่อนและการค้นพบศิลปะวัฒนธรรมสมัยเก่า อีกทั้งท่านยังสามารถนั่งแพไม้ไผ่ลอยไปในถ้ำได้ จากนั้นเราจะนั่งรถประมาณ 2 ชั่วโมงไปยัง"หมู่บ้านชาวเขาเผ่ามูเซอ" ต่อด้วย"อุทยานแห่งชาติถ้ำปลาผาเสือ" ซึ่งล้อมรอบไปด้วยภูเขาน้อยใหญ่และลำธารเล็กๆเหมาะแก่การพักผ่อนกับธรรมชาติ และยังใกล้กับ"ผามุงและผากลาง"ซึ่งเต็มไปด้วยปลามากมายในน้ำที่ใสสะอาดและห้ามจับปลาตามความเชื่อ จากนั้นเดินทางต่อไปยัง"วัดจองคำ"ในตัวเมืองแม่ฮ่องสอน ซึ่งสร้างโดยสถาปนิกชาวไทยใหญ่ สวยงามและเป็นสถาปัตยากรรมระหว่างไทยและพม่า ด้านข้างจะเป็นวัดฝาแฝด คือ "วัดจองกลาง" ซึ่งเป็นรูปปั้นจำลองพระพุทธสิหิงส์ และภาพเขียนพุทธประวัติโดยชาวไทยใหญ่และพม่า เดินทางกลับที่พักในตัวเมืองตอนเย็น

        วันที่สาม : หลังรับประทานอาหารเช้าแล้ว เราจะไปเดินเล่นพักผ่อนดูวิถีชีวิตคนแม่ฮ่องสอนที่"ตลาดนัดตอนเช้าจ.แม่ฮ่องสอน"จากนั้นเราจะนั่งรถไปชม"วัดพระธาตุดอยกองมู"ซึ่งเป็นวัดที่มีชื่อเสียงของแม่ฮ่องสอน แสดงถึงการเข้ามาของพม่าและอิทพลในสมัยก่อน จังมีการสร้างวัดในรูปแบบพม่า ออกจากวัดเดินทางต่อไปยัง"อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์" เยี่ยมชม"เจดีย์พระมหาธาตุนพเมธนีดลและเจดีย์พระมหาธาตุนพพลภูมิสิริ" จากนั้นเราจะไปเยี่ยมชม"โครงการหลวง"ซึ่งมีดอกไม้และผักปลอดสารพิษนานาพันธ์และหมู่บ้านชาวเขาเผ่าแม้ว  ระหว่างทางที่กลับเราจะแวะ"น้ำตกสิริภูมิและน้ำตกวชิรธาร" ซึ่งเป็นน้ำตกที่มีขนาดใหญ่  เดินทางกลับถึงที่พักในตัวเมืองเชียงใหม่ในเวลาเย็น ประมาณ 17.30 น.

   ราคานี้รวม : รถตู้แอร์รับส่ง, คนขับรถ(มัคคุเทศน์), ขี่ช้าง ล่องแพไม้ไผ่ หรือล่องแพยาง 1-1.30 ชั่วโมง, แพเข้าถ้ำลอด, ค่าเข้าชมการแสดงช้าง, ค่าเข้าฟาร์มกล้วยไม้, ค่าเข้าหมู่บ้านชาวเขา 4 เผ่าและกะเหรี่ยงคอยาว, ที่พัก, และค่าเข้าดอยอินทนนท์

            ราคา 9,500 บาท/ท่าน (กลุ่ม อย่างต่ำ 2 ท่าน)