[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by The Best Travel
Tour Chiangmai,Travel Chiangmai,Trekking Chiangmai,Sightseeing Chiangmai
home about us tour carrent activities tour miscellancous hotels contact us
 
Chiang Mai Trekking
 
 
Chiang Mai Trekking - Jungle
 
 
Flight of the Gibbon Adventure
 
 
White Water Rafting and Elephant Rides in Chiang Mai
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 เดินป่า 3 วัน/2 คืน(อ.แม่แตง สายเหนือ)


       วันแรก  09.00 - 09.30 น.รับท่านที่โรงแรม ไปทางทิศเหนือบนถนนสายเชียงใหม่ - แม่ริม ประมาณ 1 ชั่วโมงเยี่ยมชมสวนดอกกล้วยไม้และผีเสื้อ นั่งรถต่อถึงตลาดแม่มาลัย แวะซื้อเสบียงอาหารและของใช้ที่จำเป็นในการเดินป่า นั่งรถต่อประมาณ 40 นาทีไปยังจุดเริ่มต้นการเดินป่า เราจะใช้เวลาเดินป่าประมาณ 1 ชั่วโมง ซึ่งระหว่างทางท่านจะได้แวะชมถ้ำค้างคาว หลังจากนั้นหยุดรับประทานอาหารกลางวัน เดินป่าต่อไปยังหมู่บ้านชาวเขาเผ่าลาหู่เพื่อเยี่ยมเยือนชาวเขา พูดคุย ทักทาย ซึ่งเราจะพักผ่อนคืนแรกที่นี่และในช่วงเวลากลางคืนก็จะมีกิจกรรมแคมป์ไฟเล่นเกมส์ต่างๆร่วมกับเพื่อนร่วมเดินทางและไกด์

       วันที่สอง หลังจากรับประทานอาหารเช้าแล้ว เราจะเดินเท้าประมาณ 1 ชั่วโมงครึ่งเข้าไปในป่ามุ่งหน้าสู่ปางช้าง  นั่งช้างประมาณ 1 ชั่วโมงเข้าไปในป่า ลัดเลาะไปตามแม่น้ำ และรับประมานอาหารกลางวันที่ปางช้าง พักผ่อนตามอัธยาศัย จากนั้นเดินเท้าประมาณ 2 ชั่วโมงไปยังที่พักในป่าซึ่งมีน้ำตกหลังแคมป์สำหรับค้างคืนที่สอง พักผ่อนตามอัธยาศัย และร่วมทำกิจกรรมต่างๆตอนกลางคืน

         วันที่สาม หลังจากรับประทานอาหารเช้าเสร็จ  เราจะเดินป่าประมาณ 2 ชั่วโมงไปยังน้ำตกกลางป่าแวะเล่นน้ำพักผ่อนตามอัธยาศัย นั่งรถประมาณ 40 นาทีไปยังสถานที่ล่องแพยาง รับประทานอาหารกลางวันที่นั่น และพักผ่อนก่อนที่จะล่องแพยางประมาณ 1 ชั่วโมง ตามลำน้ำแตงและล่องแพไม้ไผ่ประมาณ 40 นาที เสร็จจากการล่องแพเราจะเดินทางกลับสู่ตัวเมืองเชียงใหม่ พาท่านกลับที่พักประมาณ    17.30 น

                   ราคา 1,800 บาท/ท่าน (กลุ่ม 4-10 คน)

ราคานี้รวม
     - รถรับ-ส่ง      
      - มัคคุเทศก์
      - อาหารทุกมื้อและที่พัก 2 คืน
      - ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง

*ราคานี้ไม่รวมค่าเข้าชมหมู่บ้านกระเหรี่ยงคอยาว                    

300 บาท / ท่าน