[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by The Best Travel
Tour Chiangmai,Travel Chiangmai,Trekking Chiangmai,Sightseeing Chiangmai
home about us tour carrent activities tour miscellancous hotels contact us
 
Chiang Mai Trekking
 
 
Chiang Mai Trekking - Jungle
 
 
Flight of the Gibbon Adventure
 
 
White Water Rafting and Elephant Rides in Chiang Mai
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 เดินป่า 2 วัน/1 คืน(สายเหนือ อ.แม่แตง)

วันแรก รถรับส่ง 09.00 - 09.30 น.รับท่านที่โรงแรมไปทางทิศเหนือบนถนนสายเชียงใหม่ -แม่ริม ใช้เวลา 1 ชั่วโมงแวะชมสวนกล้วยไม้และผีเสื้อ และนั่งรถต่อไปถึงตลาดแม่มาลัย ท่านสามารถแวะซื้ออาหารและของใช้ที่จำเป็นในการเดินป่า เดินทางต่ออีกประมาณ 40 นาทีไปยังจุดเริ่มเดินป่า และเดินป่าประมาณ 1 ชั่วโมง จากนั้นเดินป่าไปยังหมู่บ้านชาวเขาเผ่าลาหู่ และพักรับประทานอาหารกลางวันที่นั่น เมื่อพร้อมแล้วเดินป่าต่อประมาณ 2 ชั่วโมง ถึงแคมป์นอนค้างที่บ้านไม้ไผ่ใกล้หมู่บ้านชาวเขาเป็นคืนแรก ในช่วงเวลากลางคืนจะมีกิจกรรมแคมป์ไฟเล่นเกมส์ต่างๆ ร่วมกันกับเพื่อนร่วมเดินทางและไกด์อย่างสนุกสนาน

วันที่สอง หลังจากรับประทานอาหารเช้า เราจะเดินป่าประมาณ 1 ชั่วโมงครึ่ง โดยมีจุดมุ่งหมายไปที่แคมป์ช้าง ชมความน่ารักของช้างไทยและนั่งช้างประมาณ 1 ชั่วโมงลัดเลาะไปตามป่าเขาและริมลำห้วย หลังจากนั้นท่านสามารถช่วยไกด์อาบน้ำช้าง พักรับประทานอาหารที่ปางช้าง เดินต่อเพื่อเพลิดเพลินกับการล่องแพไม้ไผ่ประมาณ 40 นาที แล้วเดินป่าอีกประมาณ 15 นาทีไปยังน้ำตกกลางป่าแวะเล่นน้ำพักผ่อนตามอัธยาศัย ต่อด้วยความสนุกสนานของการล่องแพยางประมาณ     40 นาที เสร็จจากการล่องแพเราจะเดินทางกลับสู่ตัวเมืองเชียงใหม่

                                        ราคา 1,500 บาท/ท่าน
                                            

ราคานี้รวม

- รถรับ-ส่ง
- มัคคุเทศก์
- อาหารทุกมื้อและที่พัก 1 คืน
- ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง                                                                                               

* ราคานี้ไม่รวมค่าเข้าชมกระเหรี่ยงคอยาว 300 บาท/ท่าน