[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by The Best Travel
Tour Chiangmai,Travel Chiangmai,Trekking Chiangmai,Sightseeing Chiangmai
home about us tour carrent activities tour miscellancous hotels contact us
 
Chiang Mai Trekking
 
 
Chiang Mai Trekking - Jungle
 
 
Flight of the Gibbon Adventure
 
 
White Water Rafting and Elephant Rides in Chiang Mai
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 เดินป่า2 วันและ3 วัน(คนชอบเดิน)

 กิจกรรมทัวร์:

  >เดินป่าชมธรรมชาติ เล่นน้ำและพักผ่อนที่น้ำตก ชมถ้ำค้างคาวและแวะไปดูหมู่บ้านชาวเขา(เผ่าลาหู่ ลีซอ แม้วและอาข่า)

 - - - เดินป่า 2 วัน/1 คืน - - -

   วันแรก>>>รถรับ 09.00 - 9.30 น. เดินทางจากตัวเมืองเชียงใหม่โดยรถปิคอัพตามเส้นทางเชียงใหม่-แม่ริมใช้เวลาประมาณ 1ชั่วโมงครึ่งถึงจุดเริ่มเดินป่าแวะรับประทานอาหารกลางวัน จากนั้นเราจะเริ่มเดินป่าชมธรรมชาติโดยใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมงครึ่ง ถึงแคมป์ในป่าหมู่บ้านชาวเขา ซึ่งเราจะพักค้างคืนที่นี่เป็นคืนแรก ที่พักของเราจะอยู่ใกล้กับน้ำตกและหมู่บ้านชาวเขาเผ่าม้ง ท่านจะได้พักผ่อนตามอัธยาศัยและทำกิจกรรมร่วมกันกันชาวเขาที่จัดขึ้น

   วันที่สอง >>>หลังจากที่ท่านรับประทานอาหารเช้าเสร็จแล้ว เราจะพาท่านเดินป่าชมธรรมชาติใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง ระหว่างทางท่านจะได้เพลิดเพลินกับธรรมชาติและแวะพักเล่นน้ำที่น้ำตก โดยจะมีไกด์คอยดูแลให้ข้อมูลต่างๆแก่ท่านตลอดการเดินทาง หลังจากนั้นเราจะไปชมถ้ำค้างคาวและหมู่บ้านชาวเขา เสร็จแล้วเราจะเดินทางกลับที่พักในเมืองเชียงใหม่ถึงที่พักประมาณ 5.30 น.

  ราคา 1,800 บาท/คน (กลุ่ม 4 -10 คน)

  ราคา 4,000 บาท/คน (ส่วนตัว)

 - - - เดินป่า 3 วัน/2 คืน - - -

   วันแรก >>>รถรับ 09.00 - 9.30 น. เดินทางจากตัวเมืองเชียงใหม่โดยรถปิคอัพตามเส้นทางเชียงใหม่-แม่ริมใช้เวลาประมาณ 1ชั่วโมงครึ่งถึงจุดเริ่มเดินป่า เราจะใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง เดินเข้าไปในป่า จากนั้นพักผ่อนและเล่นน้ำตกตามอัธยาศัย ก่อนจะมุ่งหน้าสู่แคมป์ ในหมู่บ้านชาวเขา เพื่อรับประทานอาหารเย็นและทำกิจกรรมร่วมกันกับชาวเข้าเผ่าม้งนอนพักเอาแรงเพื่อนเดินทางในวันรุ่งขึ้น

   วันที่สอง >>>รับประทานอาหารเช้าก่อนเดินทางอีก 4 ชั่วโมง เข้าไปในป่าใหญ่ระหว่างทาง เยี่ยมชมถ้ำค้างคาว ก่อนพักเหนื่อย เล่นน้ำที่น้ำตกระหว่างทางก่อนถึงแคมป์ที่พัก

   วันที่สาม >>>เดินเท้า 3 ชั่วโมง ออกจากหมู่บ้านเพื่อเดินทางไปจุดที่รถจะมารอรับกลับเชียงใหม่ ระหว่างทางจะแวะเล่นน้ำเพื่อคลายร้อน ก่อนออกเดินทางมุ่งสู่เชียงใหม่

 ราคา 2,200 บาท/คน (กลุ่ม4-10 คน)

 ราคา 5,000 บาท/คน (ส่วนตัว)

สิ่งที่รวมอยู่ในกิจกรรม:; รถรับ-ส่ง,ที่พัก, ประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง, อาหารและมัคคุเทศก์